Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Biz hakda

takmynan_us6

JINHUA CITY DUKOO TOYS CO., LTD

Arheologiki oýunjaklary 2009-njy ýylda ýasap başladyk. Biz hemişe müşderiler üçin arheologiki önümleri özleşdirmäge üns berýäris.Müşderilerimiz bütin dünýäde.13 ýyl töweregi ösüşden soň zawodymyz 400 inedördül metrden 8000 inedördül metre çenli ösdi.COVID-19-yň ýaýramagy sebäpli 2020-nji ýylda DUKOO oýunjak kompaniýasyny hasaba aldyk, şeýle hem "DUKOO" arheologiki oýunjak markamyzy döretdik.

Biz, esasan, gipsiň sazlanylyşy, gaplama dizaýny we ş.m. ýaly arheologiki oýunjaklary özleşdirmek üçin çözgütleriň doly toplumyny üpjün edip, müşderilere önümi özleşdirmek bilen üpjün edýäris.

1 bilen3oýunjakda köp ýyllyk tejribeöndürmek we eksport etmek, önümlerimizi dürli ýurtlara üstünlikli eksport edip bileris, müşderilere önüm import etmekdäki kynçylyklar we ýük daşamak üçin çykdajylaryň köp bolmagyna kömek edip bileris.

Kompaniýanyň tertibi

Biz, esasan, gipsiň sazlanylyşy, gaplama dizaýny we ş.m. ýaly arheologiki oýunjaklary özleşdirmek üçin çözgütleriň doly toplumyny üpjün edip, müşderilere önümi özleşdirmek bilen üpjün edýäris.
Oýnawaç eksportynda 14 ýyllyk tejribämiz bilen önümlerimizi dürli ýurtlara üstünlikli eksport edip bileris, müşderilere önüm import etmekdäki kynçylyklar we ýük daşamak üçin çykdajylaryň köp bolmagyna kömek edip bileris.

önüm_img1
gündelik 140000 arheologiki ýumurtga
Önümçilik liniýasy
Önümçilik liniýasy
Getirmegiň tizligi
+
ýyl OEM / ODM öndüriji zawody

Önümçilik liniýamyz

Arheologiki önümçilik liniýamyz 8000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, jemi 12 önümçilik liniýasy we gündelik önümçiligi 120000-140000 arheologiki dinozawr ýumurtgasy.Temperatureokary temperaturaly bejeriş otagy çygly ýarym taýýar önümleri 3 günüň içinde taýýar önümlere bişirip biler, bu bolsa gurşun wagtyny ep-esli üpjün eder

Biz siziň üçin näme edip bileris?

Açylýan ýük daşamagy goldaýan bir önümimiz bar we MOQ ýok.

Müşderilere önüm ibermek, bir nokatly hyzmat, gapylara eltmek meselesini çözmäge kömek edip bileris.

Önüm bilen üpjün ediňOEM / ODMýöriteleşdirilen gipsiň görnüşi, reňki we ululygy ýaly hyzmatlar.
Müşderiler bilen bilelikde ösmäge we ýeňiş gazanmak üçin müşderiniň nukdaýnazaryndan meseleleri çözmäge borçlanýarys

Näme üçin bizi saýlamaly?

* 14 ýyl arheologiýa oýunjaklary bilen professional oýunjak öndürijisini eksport edýär.

* Bütin dünýäde 10000-den gowrak müşderi, artmagy dowam ediň.Şol sanda.

Disneý, DreamWorks.

* Mugt nusga we sowgatlar 24 sagadyň içinde iberip biler.

* Gips şekiliniň, reňkleriniň mugt dizaýny.

* 95% -den gowrak satyn alyş nyrhy we kemçilik derejesi 3/1000-den pes.

Şahadatnamamyz

Şahadatnamalarymyz: Oýnawaç senagaty üçin CE, EN71, CPC we EN71 şahadatnamalary zerurdyr, CPC önümiň hilini we eksportyny kepillendirýän möhüm şahadatnama.

 • EN71 şahadatnamasy

  EN71 şahadatnamasy

 • EN71-Synag hasabaty

  EN71-Synag hasabaty

 • UKCA

  UKCA

 • CGK synag hasabaty

  CGK synag hasabaty

 • CGK şahadatnamasy

  CGK şahadatnamasy

 • UKCA synag hasabaty

  UKCA synag hasabaty