Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Önümler

 • Dukoo Planet, çaganyň bilim almagy üçin oýunjak daş daşlaryny gazýar

  Dukoo Planet, çaganyň bilim almagy üçin oýunjak daş daşlaryny gazýar

  Gaplamak: reňk gutusy

  Içinde: gips * 1, plastmassa kesilen we çotga * 1, daşlar * 8,

  MateriaGips + Tebigat daşlary

  Agramy: 200g

  Planetalaryň görnüşleri: Earther, Mars

  Earther daşlaryTIGER GÖZBERYLREaşyl ýaşDESERT ROSEGYZYK AGATEPYRITEPINK CRYSTALAk kristal

  Mars daş daşlary: OBSIDLAN, Demir daşy, GYZYK JASPER, GÜN daş, Gök daş, PURPLE CRYSTAL, REaşyl gül

  Açar sözGymmat bahaly daşlar toplumy, oýunjak gazmak, gazuw oýunjaklaryPlanet Dig toplumy

 • “Dukoo Stem Science” çagalara bilim bermek üçin deňiz haýwanlary gazýan oýunjak hakda toplum

  “Dukoo Stem Science” çagalara bilim bermek üçin deňiz haýwanlary gazýan oýunjak hakda toplum

  Dino görnüşi: 12 dürliDeňiz haýwanlarygörnüşli (PVC)

  Material: gips + plastmassa

  Garnituralar: Çisel * 1 + Learnkartoçka* 12 sany

  agramy:950g / guty

  deňiz haýwanlarynyň görnüşleri: Deňiz pyşbagasy, Deňiz arslany, Akula, Orkas, Delfin, Manta Reý, ailelken balygy, Humpback, möhür

  Oktopus, Walrus, Pingwin

  Açar sözDeňiz haýwanlarytoplum gazmak, oýunjak gazmak, gazuw oýunjagy, 12 dürli deňiz haýwan gazmak oýnawajy

 • Çagalaryň bilimi we dinozawr ýumurtga gazuw toplumlary üçin Dukoo gazuw-agtaryş oýny

  Çagalaryň bilimi we dinozawr ýumurtga gazuw toplumlary üçin Dukoo gazuw-agtaryş oýny

  Dino görnüşi: 12 dürli dinozawr modeli (PVC)

  Material: gips + plastmassa

  Garnituralar: Çisel * 1 + Learnkartoçka* 12 sany

  agramy: 850g / guty

  Dinozawr görnüşleri: StegosaurusStirakozawrTyrannosaurus rexSpinozawrDilophosaurusParasaurolophusDeinonychusPterosaurDiploklttquanodonOrnitomimid,Ankylosaurus

  Açar sözdinozawr gazuw toplumy, dinozawr ýumurtga gazýan oýunjak, gazuw oýunjagy, 12 dürli dinozawr gazýan oýunjak

 • Çagalar üçin bug ylmy oýunjaklary Reňkli dinozawr ýumurtga gazýan toplumlar dinozawryň taryhyny öwrenýär

  Çagalar üçin bug ylmy oýunjaklary Reňkli dinozawr ýumurtga gazýan toplumlar dinozawryň taryhyny öwrenýär

  Dino görnüşi: 12 dürli dinozawr modeli (PVC)

  Material: gips + plastmassa

  Garnituralar: Çisel * 1 + Okuw kartasy

  agramy: 850g / guty

  Dinozawr görnüşleri: StegosaurusStirakozawrTyrannosaurus rexSpinozawrDilophosaurusParasaurolophusDeinonychusPterosaurDiploklttquanodonOrnitomimid ,Ankylosaurus

 • G8604 12 dürli dino skeleti Diy okuw oýunjaklary

  G8604 12 dürli dino skeleti Diy okuw oýunjaklary

  [Dinozawr galyndylary gazuw toplumy]

  Bu arheologiki oýunjak-dinozawr galyndy oýunjak, bu gazuw enjamlarynda 12 dürli dinozawr süňkleri bar. Bu, esasan, PVX plastmassadan ýasalan doly süňk, bu çagalara dinozawryň beden gurluşyna has gowy düşünmäge kömek edip biler.Gazuw-agtaryş wagtynda has köp arheologiki güýmenje tapyň.Kiçijik çotga we kesik ergonomika laýyklykda işlenip düzülendir we işlemek aňsat.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]
  Zäherli gips we PVC plastmas dino süňkleri howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.
  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]
  Dinozawrlaryň skelet oýunjaklaryny gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak prosesi däl.Gazylan süňkleri arassalamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler, Dinozawrlar hakda has giňişleýin öwreniň.1920
 • Täze gazuw, beýleki bilim arheologiýasy kiçi gazuw oýunjaklary çagalar üçin dino gazuw-agtaryş işleri

  Täze gazuw, beýleki bilim arheologiýasy kiçi gazuw oýunjaklary çagalar üçin dino gazuw-agtaryş işleri

  [Dinozawr galyndylary gazuw toplumy]

  Bu arheologiki oýunjak-dinozawr galyndy oýunjak, bu gazuw toplumlarynda 6 dürli dinozawr süňkleri bar. Bu, esasan, PVX plastmassadan ýasalan doly süňk, bu çagalara dinozawryň beden gurluşyna has gowy düşünmäge kömek edip biler.Gazuw-agtaryş wagtynda has köp arheologiki güýmenje tapyň.Kiçijik çotga we kesik ergonomika laýyklykda işlenip düzülendir we işlemek aňsat.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]
  Zäherli gips we PVC plastmas dino süňkleri howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.
  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]
  Dinozawrlaryň skelet oýunjaklaryny gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak prosesi däl.Gazylan süňkleri arassalamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler, Dinozawrlar hakda has giňişleýin öwreniň.
 • Lomaý STEM Oýnawaç Gymmat gazuw-agtaryş oýunjaklary Çagalar üçin daş daş gazuw-agtaryş oýunjak oýunjak

  Lomaý STEM Oýnawaç Gymmat gazuw-agtaryş oýunjaklary Çagalar üçin daş daş gazuw-agtaryş oýunjak oýunjak

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen gymmat bahaly gips gazyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • OEM & ODM Gemstone gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material 16PCS Gem gazuw-agtaryş oýunjaklary

  OEM & ODM Gemstone gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material 16PCS Gem gazuw-agtaryş oýunjaklary

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen gymmat bahaly gips gazyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • Garakçy arheologiýa gazuw-agtaryş toplumy Bilim oýnawaçlary Hazyna gözlemek

  Garakçy arheologiýa gazuw-agtaryş toplumy Bilim oýnawaçlary Hazyna gözlemek

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]

  5 sany gips bilen gelýär we bir gutuda gurallary gazýar.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar we garakçylar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]
  Hiç hili zäherli gips we TPR plastmassa howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.
  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]
  Garakçy gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak prosesi däl.Gazylan garakçy arassalanmaly we ýygnalmalydyr, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmez, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.
 • OEM & ODM Zawody arzan bahaly bilim çaga sowgady mini dinozawr ýumurtga gazuw toplumy galyndy ýumurtga gazuw oýunjak toplumy

  OEM & ODM Zawody arzan bahaly bilim çaga sowgady mini dinozawr ýumurtga gazuw toplumy galyndy ýumurtga gazuw oýunjak toplumy

  [Dinozawr galyndylary gazuw toplumy]

  Gazuw esbaplarynda 12 dürli dinozawr süňkleri bar. Onda süňkleriň dokuz dürli bölegi bar, gazuw-agtaryş işlerinden soň çagalar dinozawryň beden gurluşyna has gowy düşünip biler ýaly, gazuw-agtaryşdan soň birleşdirilmeli.Dokuz dürli dinozawr skelet oýnawaçlarynyň özboluşly aýratynlyklary bar we çagalar dinozawr dünýäsinde dinozawrlary başdan geçirer ýaly gyzyklydyr.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]
  Zäherli gips we pp plastik dino skeletleri bolan bu dino gazuw enjamlary howpsuz we ekologiýa taýdan arassa, olaryň DTI synag şahadatnamalary bardy: CE, CPC, EN71, UKCA.
  [Dinozawrlar dünýäsini öwreniň]
  Çaga dinozawr gazmak üçin oýunjak beriň we çaga düşünmek üçin arheologda dursun
  dinozawrlaryň beden gurluşy.
 • Hytaý öndürijisi CPokary hilli intellektiň ösüşi ylmy oýunjak Jumbo Dino ýumurtga gazýan oýunjak, CPC şahadatnamasy bilen

  Hytaý öndürijisi CPokary hilli intellektiň ösüşi ylmy oýunjak Jumbo Dino ýumurtga gazýan oýunjak, CPC şahadatnamasy bilen

  • Dino ýumurtga gazuw toplumy, çagalara ýumurtganyň içinden 12 sany üýtgeşik dinozawr oýnawaçlaryny gazmaga mümkinçilik berýän oýunjakdyr.
  • Oýnawaç gurallar, iş matasy we dinozawr maglumat kartalary we gurluş kitaby ýaly okuw materiallary bilen gelýär.
  • 6 ýaşdan uly çagalar üçin amatly we bilesigelijiligini, tankydy pikirleniş ukyplaryny we el-göz utgaşdyrylmagyny ösdürmäge kömek edýär.
  • Dino ýumurtgasy, doglan günler, pasha ýa-da başga bir waka üçin ajaýyp sowgat ideýasy.
  • Oýnawaç, çagalar üçin gyzykly we interaktiw işjeňlik hödürleýär, şol bir wagtyň özünde öwrenmegi ösdürýär.
  Marka
  Dukoo
  Gelip çykan ýeri
  Hytaý
  Model belgisi
  K8700
  Material
  ekologiýa taýdan arassa gips
  Ölçegi 21.5 * 12 * 16.5 sm
  Agram 1,2 kg

 • Gymmat bahaly gazuw-agtaryş işinde Okean 5, ekologiýa taýdan arassa material Gem gazuw tapyş oýnawaçlary

  Gymmat bahaly gazuw-agtaryş işinde Okean 5, ekologiýa taýdan arassa material Gem gazuw tapyş oýnawaçlary

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen gymmat bahaly gips gazyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5