Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Zawod gezelenji

zawod12
zawod11
zawod4
zawod5
zawod7
zawod13
zawod6
zawod3
zawod2

Tamamlandy10000 dünýädäki müşderiler, artmagy dowam ediň.Şol sanda:Disneý, DreamWorks.