Çagalaryň ellerini gazyp, kiçijik arheolog üçin galyndylary tapmak üçin okuw oýnunyň şekili

Gymmat bahaly daşlar

 • Dukoo Planet, çaganyň bilim almagy üçin oýunjak daş daşlaryny gazýar

  Dukoo Planet, çaganyň bilim almagy üçin oýunjak daş daşlaryny gazýar

  Gaplamak: reňk gutusy

  Içinde: gips * 1, plastmassa kesilen we çotga * 1, daşlar * 8,

  MateriaGips + Tebigat daşlary

  Agramy: 200g

  Planetalaryň görnüşleri: Earther, Mars

  Earther daşlaryTIGER GÖZBERYLREaşyl ýaşDESERT ROSEGYZYK AGATEPYRITEPINK CRYSTALAk kristal

  Mars daş daşlary: OBSIDLAN, Demir daşy, GYZYK JASPER, GÜN daş, Gök daş, PURPLE CRYSTAL, REaşyl gül

  Açar sözGymmat bahaly daşlar toplumy, oýunjak gazmak, gazuw oýunjaklaryPlanet Dig toplumy

 • Lomaý STEM Oýnawaç Gymmat gazuw-agtaryş oýunjaklary Çagalar üçin daş daş gazuw-agtaryş oýunjak oýunjak

  Lomaý STEM Oýnawaç Gymmat gazuw-agtaryş oýunjaklary Çagalar üçin daş daş gazuw-agtaryş oýunjak oýunjak

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen gymmat bahaly gips gazyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • OEM & ODM Gemstone gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material 16PCS Gem gazuw-agtaryş oýunjaklary

  OEM & ODM Gemstone gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material 16PCS Gem gazuw-agtaryş oýunjaklary

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen gymmat bahaly gips gazyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • Gymmat bahaly gazuw-agtaryş işinde Okean 5, ekologiýa taýdan arassa material Gem gazuw tapyş oýnawaçlary

  Gymmat bahaly gazuw-agtaryş işinde Okean 5, ekologiýa taýdan arassa material Gem gazuw tapyş oýnawaçlary

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen gymmat bahaly gips gazyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • 12 Gymmat bahaly gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material Gem gazmak açyş oýnawaçlary

  12 Gymmat bahaly gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material Gem gazmak açyş oýnawaçlary

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen 12 sany gymmat bahaly gips gazyň we 12 sany täsin daş tapyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • Gymmat bahaly gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material Gem gazmak açyş oýnawaçlary

  Gymmat bahaly gazuw-agtaryş toplumy Ekologiýa taýdan arassa material Gem gazmak açyş oýnawaçlary

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen 12 sany gymmat bahaly gips gazyň we 6 sany täsin daş tapyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • Täze çagalar bilim gazuw-agtaryş enjamlary oýunjak Kör şaý-sepler gutusy gazuw-agtaryş toplumy gyzlar üçin

  Täze çagalar bilim gazuw-agtaryş enjamlary oýunjak Kör şaý-sepler gutusy gazuw-agtaryş toplumy gyzlar üçin

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen 12 sany gymmat bahaly gips gazyň we 12 sany täsin daş tapyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • “Dagu Kids Gemstone Dig Stem Science Kit”, Gazuw-agtaryş oýunjaklary, 12 hakyky daş daşyny gazyň we açyň, ulaltýan aýna, çotgalar we ownuk çekiç ýaly gazuw gurallaryny öz içine alýar

  “Dagu Kids Gemstone Dig Stem Science Kit”, Gazuw-agtaryş oýunjaklary, 12 hakyky daş daşyny gazyň we açyň, ulaltýan aýna, çotgalar we ownuk çekiç ýaly gazuw gurallaryny öz içine alýar

  • Hakyky daş daşlaryny gazyň: Bu toplum çagalara ametist we firuza ýaly 12 sany hakyky daş daşyny açmaga mümkinçilik berýär.
  • Terbiýeçilik we gyzykly: Döredijilik we lezzetli iş bilen bir hatarda çagalaryň tebigat we daşlar emele gelmegi bilen gyzyklanmagyny höweslendirýär.
  • Easyönekeý gurnama: Gurmak üçin bary-ýogy 5 minut gerek, şonuň üçin çagalar gymmat bahaly daşlary çalt gazyp bilerler.
  • Doly toplum: Kitapda bir jübüt howpsuzlyk äýnegi, söwda merkezi, pyçak, ulaltýan aýna, boýag çotgasy we ş.m. bar.
  • Ageaş maslahaty: Bu toplum 12 ýaş we ondan uly çagalar üçin amatlydyr we goşmaça gollanma üçin ulanyjy gollanmasyny göçürip alyp bilersiňiz.
  Model belgisi
  K6607 (6 model)
  Önümiň spesifikasiýasy
  1 gips, 6 magdan, plastmas çekiç * 1, plastik belgi * 1, plastik çotga * 1, maska ​​* 1, görkezme gollanmasy * 1 bar
  Material beýany
  Ekologiýa taýdan arassa material
  Gutynyň ululygy
  22 * 18 * 5 sm
  Gutyny düzgünleşdirmek
  45.5 * 38.5 * 38 sm , 28 guty / karton
  NW / GW
  20 KGS / 18.5KGS
  OEM / ODM
  Elýeterli
  Şahadatnama
  EN71 / ASTM / we ş.m.
 • Täze dizaýn Meşhur geň galdyryjy sowgat gazuw we gurnama oýunjak Gem Kit STEM oýunjak - 12 dürli gymmat bahaly gazuw-agtaryş toplumy

  Täze dizaýn Meşhur geň galdyryjy sowgat gazuw we gurnama oýunjak Gem Kit STEM oýunjak - 12 dürli gymmat bahaly gazuw-agtaryş toplumy

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen 12 sany gymmat bahaly gips gazyň we 12 sany täsin daş tapyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

 • STEM Çagalar üçin çäreler, Gymmat bahaly magdan toplumy, Gyzlar we oglanlar üçin ajaýyp bilim ylmy sowgady

  STEM Çagalar üçin çäreler, Gymmat bahaly magdan toplumy, Gyzlar we oglanlar üçin ajaýyp bilim ylmy sowgady

  • AWTENTIK GEMSTONE DIG KIT - Bu täsin gazuw toplumy bilen 12 sany gymmatly we ýarym gymmat bahaly daşyň gözelligini açyň.Çagalaryňyz owadan dizaýn edilen kerpiçiň içinde ajaýyp nusgalary gazmaga we tapmaga begenerler.
  • HEMMESI ÜÇIN AECRATY GÖRNÜŞLER - Her bir çaga bu gymmat bahaly daş gazuw toplumynda Garnet, Almaz, Ruby, Pearl, Safir, Ametist, Emerald, Opal, Blue Topaz, Citrine, Aquamarine we Peridot ýaly özboluşly daş daşyny tapar.
  • DÜZGÜN STEM KIT - Bu ylym toplumy gazuw gurallary, çotga, ulaltýan aýna we ýerine ýetirilmegi aňsat görkezmeler ýaly ähli zerur gurallar bilen doly.Çagalara her bir daş hakda öwredýän jikme-jik okuw gollanmasy hem bar.Mundan başga-da, kolleksiýasyny görkezmek üçin açar zynjyrly displeý çüýşesi bar.
  • TERJIME EDIP BOLMAK - Umumy önümler bilen beýleki gazuw enjamlaryndan tapawutlylykda, bu toplum çagalara öz kolleksiýasyna goşup biljek hakyky daş daşlaryny gazmaga mümkinçilik berýär.Bu baky gymmatly boljak tolgundyryjy we terbiýeçilik tejribesi!
  • I HIGHokary hilli bilim oýunjaklary - Iň ýokary hilli el oýnawaçlaryny ýasamak borjumyz, bu gymmat bahaly daşlar toplumynda öz beýanyny tapdy.Örän ajaýyp hyzmat bilen ähli önümlerimiziň arkasynda durýarys, şonuň üçin tejribäňiz ýyldyzlardan pes bolsa, bize habar beriň we zatlary düzederis!
 • Gem Dig Kit - 12 sany hakyky daş göwherli STEM ylym toplumy, haýran galdyryjy daş daşlaryny gazyň, gyzlar üçin oýunjaklar, oglanlar üçin oýunjaklar

  Gem Dig Kit - 12 sany hakyky daş göwherli STEM ylym toplumy, haýran galdyryjy daş daşlaryny gazyň, gyzlar üçin oýunjaklar, oglanlar üçin oýunjaklar

  • AWTENTIK GEMSTONE DIG KIT - Bu täsin gazuw toplumy bilen 12 sany gymmatly we ýarym gymmat bahaly daşyň gözelligini açyň.Çagalaryňyz owadan dizaýn edilen kerpiçiň içinde ajaýyp nusgalary gazmaga we tapmaga begenerler.
  • HEMMESI ÜÇIN AECRATY GÖRNÜŞLER - Her bir çaga bu gymmat bahaly daş gazuw toplumynda Garnet, Almaz, Ruby, Pearl, Safir, Ametist, Emerald, Opal, Blue Topaz, Citrine, Aquamarine we Peridot ýaly özboluşly daş daşyny tapar.
  • DÜZGÜN STEM KIT - Bu ylym toplumy gazuw gurallary, çotga, ulaltýan aýna we ýerine ýetirilmegi aňsat görkezmeler ýaly ähli zerur gurallar bilen doly.Çagalara her bir daş hakda öwredýän jikme-jik okuw gollanmasy hem bar.Mundan başga-da, kolleksiýasyny görkezmek üçin açar zynjyrly displeý çüýşesi bar.
  • TERJIME EDIP BOLMAK - Umumy önümler bilen beýleki gazuw enjamlaryndan tapawutlylykda, bu toplum çagalara öz kolleksiýasyna goşup biljek hakyky daş daşlaryny gazmaga mümkinçilik berýär.Bu baky gymmatly boljak tolgundyryjy we terbiýeçilik tejribesi!
  • I HIGHokary hilli bilim oýunjaklary - Iň ýokary hilli el oýnawaçlaryny ýasamak borjumyz, bu gymmat bahaly daşlar toplumynda öz beýanyny tapdy.Örän ajaýyp hyzmat bilen ähli önümlerimiziň arkasynda durýarys, şonuň üçin tejribäňiz ýyldyzlardan pes bolsa, bize habar beriň we zatlary düzederis!
 • Bütin bilimli TOY Gem Kit STEM Oýnawaç - 12 dürli gymmat bahaly daş gazuw toplumy

  Bütin bilimli TOY Gem Kit STEM Oýnawaç - 12 dürli gymmat bahaly daş gazuw toplumy

  Kiçijik daş syrly gutular

  [Arheologiki gazuw-agtaryş]Gazuw gurallary bilen 12 sany gymmat bahaly gips gazyň we 12 sany täsin daş tapyň.Çagalara gazuw-agtaryş işleriniň gyzykly we işleýşine degmek, çotga we belgi öwretmek we duýgularyny öwretmek bilen rugsat beriň.Gymmat bahaly daşlar hakda has köp düşünmek we tebigata düşünmek uly öwrediji ähmiýete eýe.

  [Gymmat bahaly görkezmeler]Çagalar has köp gymmat bahaly bilimleri öwrenerler.Scientistaş alymyň gymmat bahaly daşlary aňsatlyk bilen gazmagy we olara has çuňňur düşünmegi üçin zerur zatlary öz içine alýar.

  [Ekologiýa taýdan arassa material]Hiç hili zäherli gips we tebigy magdan howpsuz we ekologiýa taýdan arassa däldir.

  [Çagalar üçin ajaýyp sowgatlar]Gymmat bahaly daş gazmagyň gyzyklylygy diňe bir gazmak däl.Gazylan daşlary arassalamaly we ýygnamaly, bu diňe bir çaganyň hereketini gowulaşdyryp bilmän, çaganyň ýadyny gowulaşdyryp we çaganyň özüne bolan ynamyny artdyryp biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2